Arbejde udføres efter timeforbrug.
400 kr timen plus moms.